หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

Welcome Back! ของขวัญต้อนรับกลับบ้านตลอดเดือน

ยินดีต้อนรับกลับนะคะ เหล่าเศรษฐีทุกท่านที่กลับมาออนไลน์อีกครั้งในเดือนมีนาคมนี้ จะได้รับของขวัญต้อนรับกลับมา ไม่ว่าจะเป็น บอลลูน ทอง และไข่สุ่มตัวละครอีกด้วย!!

⚠ เงื่อนไข

เฉพาะผู้เล่นที่ ไม่ได้เข้าเกมตั้งแต่ มค. เป็นต้นไปเท่านั้น