20, ก.พ. 2022
ทัวร์เที่ยวไทยเงื่อนไขอะไรบ้าง ทัวร์เที่ยวไทยเปิดลงทะเบียนวันไหน 2567

สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทัวร์เที่ยวไทย 2567/2024

ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยสำหรับโครงการทัวร์เที่ยวไทยจากเดิมทางรัฐบาลจะให้สิทธิ 1 ล้านสิทธิแต่ในปี 2567 ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิเป็น 2 แสนสิทธิเท่านั้นและได้มีการขยายระยะเวลาโครงการทัวร์เที่ยวไทยสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการทัวร์เที่ยวไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย

หากเราไม่ทราบเกี่ยวกับวิธีการในการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชนสามารถอ่านได้จากหัวข้อนี้เลยโดยเราจะมีการอธิบายรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว สำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยจะมีเพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น การลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชนจะต้องทำการแอปถุงเงินธนาคารกรุงไทยก่อน ถ้าหากยังไม่ได้ลงทะเบียนแอปถุงเงินให้ติดต่อทำการลงทะเบียนธนาคารกรุงไทย หลังจากนั้นธนาคารกรุงไทยได้ส่งข้อมูลถุงเงินของผู้ประกอบการในธุรกิจนำเที่ยวให้กับเว็บไซต์ทัวร์เที่ยวไทยเพื่อทำการเพิ่มข้อมูลผู้ประกอบการในธุรกิจนำเที่ยวลงในฐานระบบของเว็บไซต์ทัวร์เที่ยวไทย เมื่อได้เพิ่มข้อมูลของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วลูกค้าที่สนใจจะให้บริการโครงการทัวร์เที่ยวไทยก็สามารถลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยได้เลยซึ่งจะมีราคาต่อท่านไว้แล้ว โดยเราสามารถเลือกจังหวัดที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวแล้วตรวจสอบสิทธิคงเหลือโครงการทัวร์เที่ยวไทย ถ้ามีสิทธิคงเหลือก็สามารถลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยได้เลย

คุณสมบัติผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมทัวร์เที่ยวไทย

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สามารถเข้าร่วมทัวร์เที่ยวไทยได้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจกับกรมท่องเที่ยวก่อนจึงสามารถลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย สำหรับทัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการจะต้องดำเนินเปิดกิจการอยู่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องทำการลงทะเบียนเปิดการใช้งานแอปถุงเงินก่อน สำหรับรายการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน 2 คืนซึ่งจะต้องมีการแบ่งราคาไว้อย่างชัดเจนโดยจะมีระดับ Platinum, Gold, Silver ก่อนการที่จะนำรายการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยลงเว็บไซต์ได้จะมีทางเจ้าหน้าตรวจสอบรายการนำเที่ยวก่อน หากไม่ผ่านการอนุมัติจะต้องทำการแก้ไขรายการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยใหม่

โครงการทัวร์เที่ยวไทยมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ทัวร์เที่ยวไทยเงื่อนไขจะมีคือ หากเราเจอพบเกี่ยวกับการกระทำความผิดทัวร์เที่ยวไทยไม่ว่าจะเป็นการนำทรัพย์สิน เงินเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์โครงการทัวร์เที่ยวไทยแล้ว หากรัฐบาลตรวจเจอ ทางรัฐบาลจะดำเนินคดีอย่างที่สุดในความผิดฐานอาญาซึ่งหากใครที่ทำผิดเงื่อนไขที่ได้วางไว้ในโครงการทัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งภายในเว็บไซต์ทัวร์เที่ยวไทยจะมีรายละเอียดแจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้ที่ทำการทุจริตไว้แล้ว สำหรับการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยจะไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วเนื่องจากหมดระยะเวลาในการกรอกรายการนำเที่ยวแล้ว