สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

  • สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

    สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินผ่อนสบายๆ 2022

    รายได้: 20,000 บาทขึ้นไป

    อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 5.745-10.745% ต่อปี

    อายุผู้กู้: 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ 10000 บาท  

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระให้วงเงินแก่ผู้ลงทะเบียนคนละไม่เกิน 10000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินที่คิดดอกเบี้ยต่ำมาก ๆ แต่อย่างไรก็ดี สินเชื่อดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 2565 เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2563 ในช่วงเวลาที่คนไทยเผชิญกับสถานการณ์โควิดใหม่ ๆ ในครั้งนั้น ธนาคารออมสินจึงได้มีโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระขึ้นมา เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขธนาคารได้รับเงินเพื่อไปเติมสภาพคล่อง ทั้งนี้ หากถามว่าเราสามารถขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสินได้ไหม ตอบได้ว่า ได้โดยจะได้รับการอัพเดทเป็นวงเงินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50000 บาท เพียงแต่เราต้องมีบุคคลค้ำประกัน หากใครคิดว่าตนเองมีรายจ่ายค่อนข้างมาก ก็อาจจะลองขอสินเชื่อธนาคารออมสิน 50000 บาทแทนได้เหมือนกัน

 

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ชีวิตสุขสันต์ 2565

ในปี 2565 นี้ ทางออมสินมีสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 2565 อยู่หนึ่งอย่างที่ค่อนข้างตอบโจทย์ใครหลายคน เพราะสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินดังกล่าวให้วงเงินเยอะและเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำ (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) นั่นคือสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินชีวิตสุขสันต์ 2565 โดยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์แบ่งประเภทวงเงินออกเป็น 2 ประเภท คือ วงเงินกู้ระยะยาว ได้รับคนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ได้รับคนละไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามระเบียบการของธนาคาร สินเชื่อชนิดนี้เราสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่แอพ MyMo ซึ่งเป็นช่องทางที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปี 2022 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดอยู่นั่นเอง ทำให้การไปติดต่อที่ธนาคารสาขาอาจต้องเสี่ยงพบคนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ชีวิตสุขสันต์ คือเป็นวงเงินสำอเนกประสงค์สำหรับลูกค้าแต่ละท่าน เช่น ค่าการศึกษา ค่างานแต่ง การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ ฯลฯ

 

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 10000 บาท ยังมีอยู่หรือไม่?

หนึ่งในโครงการสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินที่สร้างชื่อให้กับธนาคารออมสินในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาคือสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 10000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือน สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินดังกล่าวเป็นวงเงินกู้สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและมีคุณสมบัติสำคัญคือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 ด้วยความที่เป็นสินเชื่อดอกต่ำ ทำให้ใคร ๆ ต่างสนใจและอยากลงทะเบียนใช้บริการสินเชื่อดังกล่าว แต่ทว่าในปี 2565 นี้ สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน 10000 บาทได้ปิดรับการสมัครสินเชื่อไว้แล้ว แต่ธนาคารออมสินก็ยังมีบริการขอสินเชื่อธนาคารออมสินอีกหลายประเภทที่สามารถทดแทนกันได้ เพียงแต่อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าสินเชื่อออมสิน 10000 บาท อนึ่ง ใครที่กำลังเดือดร้อนเรื่องการเงินหรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินด่วนในช่วงนี้ นอกจากการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว อีกหนึ่งวิธีหนึ่งที่อยากแนะนำคือพยายามหารายได้เพิ่มให้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพราะหากเรายึดแนวทางนี้ได้นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แล้วยังไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอีกด้วย


ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย