สินเชื่อบ้านกรุงไทย

  • สินเชื่อบ้านกรุงไทย

    สมัครสินเชื่อบ้านกรุงไทยใช้เอกสารน้อย 2022

    รายได้: ไม่กำหนดรายได้(แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

    อัตราดอกเบี้ยต่อปี: MMR 6.50% ต่อปี

    อายุผู้กู้: ระหว่าง 20-65 ปี

สินเชื่อบ้านกรุงไทยสมัครยากไหม?

คนส่วนมากอาจจะมองว่าสินเชื่อบ้านกรุงไทยเป็นสินเชื่อที่กู้ยากหรือถ้าหากจะลงทะเบียนก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่จะบอกว่าอันที่จริงแล้วสินเชื่อบ้านกรุงไทย 2565 เป็นสินเชื่อธนาคารกรุงไทยที่อนุมัติง่ายมาก เพราะธนาคารกำหนดคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทยไม่วุ่นวายจนเกินไป กล่าวคือหากเรามีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการเงิน เพียงเท่านี้ก็ยื่นเอกสารขอสินเชื่อบ้านกรุงไทยได้แล้วในปี 2565 

แน่นอนว่าสินเชื่อบ้านกรุงไทยในปี 2022 ประกอบด้วยสินเชื่อหลายประเภทด้วยกัน อาทิ การกู้ซื้อบ้านกรุงไทย ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านกรุงไทยข้าราชการ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ฯลฯ นอกจากนี้ ก่อนกู้สินเชื่อใด ๆ ผู้ลงทะเบียนควรเข้าไปอ่านรายละเอียดให้ดีเสียก่อนโดยเฉพาะดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยและขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านกรุงไทย อนึ่ง รายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ผู้สมัครสินเชื่อไม่จำเป็นต้องเข้าไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยแต่อย่างใด หากแต่สามารถใช้ช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยเพื่อดูข้อมูลได้เหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจ ท่านอาจจะดาวน์โหลดแอพคํานวณผ่อนบ้านเพื่อให้การคำนวณเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นได้นั่นเอง

 

สินเชื่อบ้านกรุงไทย Home for Cash ใช้จ่ายได้อย่างอเนกประสงค์

สินเชื่อซื้อบ้านของธนาคารกรุงไทยที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าสินเชื่อกู้ซื้อบ้านกรุงไทยก็คือสินเชื่อบ้านกรุงไทย Home for Cash โดยจุดเด่นของสินเชื่อบ้านกรุงไทยชนิดนี้คือผู้ลงทะเบียนสามารถนำวงเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการอย่างอเนกประสงค์ อีกทั้งผู้กู้สินเชื่อบ้านกรุงไทย Home for Cash สามารถนำไปชำระค่าเบี้ยประกันได้เพิ่มเติมอีกด้วย สำหรับวงเงินกู้ของสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทยชนิดนี้แบ่งออกเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาและวงเงินกู้แบบหมุนเวียน โดยวงเงินกู้แบบบกำหนดระยะเวลายังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การกู้เพื่อค่าใช้จ่าย และกู้สำหรับจ่ายเบี้ยประกันชีวิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินเชื่อบ้านกรุงไทย Home for Cash เป็นสินเชื่อที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการผ่อนค่างวด เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้สมัครสินเชื่ออาจจะใช้แอพคํานวณผ่อนบ้านในการคํานวณสินเชื่อบ้านกรุงไทย เพราะจะทำให้การคํานวณผ่อนบ้านกรุงไทยรวดเร็วยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้หลายคนคงอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วสินเชื่อบ้านกรุงไทยอนุมัติยากไหม? ตอบ ณ ตรงนี้เลยว่าสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทยทุกประเภทไม่ได้อนุมัติยากเลย ขอแค่ผู้ลงทะเบียนปฏิบัติตามเงื่อนไขธนาคารครบทุกข้อ

 

สินเชื่อบ้านกรุงไทยเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ

สินเชื่อบ้านกรุงไทยข้าราชการเป็นประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เหมาะกับผู้ลงทะเบียนที่มีอาชีพข้าราชการที่อยากกู้ซื้อบ้านกรุงไทย จุดเด่นของสินเชื่อบ้านกรุงไทยข้าราชการคือให้วงเงินสูงพร้อมทั้งดอกเบี้ยต่ำ โดยในปีแรกที่กู้นั้นดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ต่อปี ในปีที่ 2-3 ดอกเบี้ยบ้านอยู่ที่ MLR-1.00% หลังจากปีที่ 3 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ย MLR-0.5% ที่สำคัญคือสินเชื่อบ้านกรุงไทยดังกล่าวมีระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี ซึ่งมากกว่าสินเชื่อบ้านโดยทั่วไปที่เฉลี่ยมีเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กล่าวได้ว่าบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญมาก เพราะนอกจากที่ทำงานแล้ว สถานที่ ๆ คนเราจะใช้ชีวิตมากที่สุดก็คือบ้านนั่นเอง ข้าราชการท่านใดที่สนใจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแนะนำให้ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยหรืออ่านข้อมูลจากในเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้น บ้านยังเป็นทรัพย์สินที่ราคามีแต่จะเพิ่มขึ้น ท่านสามารถมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานของท่านได้อีกด้วยในอนาคตข้างหน้า


ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย