หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2020 !!

กิจกรรมนักสำรวจ Explorer time

ระยะเวลากิจกรรม : 1-31 มีนาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม :

สำรวจอวกาศทุกๆ 10 ครั้ง ได้รับ Enhance Anvil - Advanced x1
สำรวจแดนลี้ลับทุกๆ 10 ครั้ง ได้รับ Enhance ManB x1
สำรวจท่องกาลเวลาทุกๆ 10 ครั้ง ได้รับ Hero Piece Draw Token x3

--------------------------------------------

PVP FESTIVAL เทศกาล PvP ตลอดเดือน

ระยะเวลากิจกรรม : 1-31 มีนาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม :

ระบบ PVP / Team PVP / PVP 3 (นับแยกโหมดกัน)
เมื่อเล่นครบทุกๆ 10 รอบ ได้รับ Mysterious Key x 5

แพ้ใน PVP ครบ 10 เกม ได้รับ Hero Piece Draw Token x5 (ครั้งเดียว)
แพ้ใน PVP ครบ 20 เกม ได้รับ Hero Piece Draw Token x10 (ครั้งเดียว)

--------------------------------------------

Welcome ของขวัญต้อนรับผู้เล่นใหม่

ระยะเวลากิจกรรม : 1-31 มีนาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม :

ของรางวัลสำหรับผู้เล่นใหม่ ประจำเดือน มี.ค.

1. Mystery Key x100
2. Balloon x100
3. Gold x 60,000
4. Royal Character Draw x1
5. Royal OOPArts Draw x2

*เข้าเกมเพื่อรับของรางวัล

--------------------------------------------

Welcome Back! ของขวัญต้อนรับกลับบ้านตลอดเดือน

ระยะเวลากิจกรรม : 1-31 มีนาคม 2563

รายละเอียดกิจกรรม :

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าเล่นตั้งแต่ ม.ค. สามารถรับรางวัลได้ดังนี้

1. สุ่มตัวละครเกรด S
2. กุญแจ x100
3. บอลลูน x100
4. ทอง x60,000

*เข้าเกมเพื่อรับของรางวัล

--------------------------------------------

ท้าทายผู้กล้า กับโหมดท้าทาย!

ระยะเวลากิจกรรม : 1-31 มีนาคม 2563

Date Detail Time
1-Mar Character 11:00-13:00
1-Mar Collaboration 20:00-22:00
2-Mar OOPArt 20:00-22:00
3-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
4-Mar OOPArt 20:00-22:00
5-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
6-Mar OOPArt 20:00-22:00
7-Mar Collaboration 11:00-13:00
7-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
8-Mar Character 11:00-13:00
8-Mar Collaboration 20:00-22:00
9-Mar OOPArt 20:00-22:00
10-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
11-Mar OOPArt 20:00-22:00
12-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
13-Mar OOPArt 20:00-22:00
14-Mar Collaboration 11:00-13:00
14-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
15-Mar Character 11:00-13:00
15-Mar Collaboration 20:00-22:00
16-Mar OOPArt 20:00-22:00
17-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
18-Mar OOPArt 20:00-22:00
19-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
20-Mar OOPArt 20:00-22:00
21-Mar Collaboration 11:00-13:00
21-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
22-Mar Character 11:00-13:00
22-Mar Collaboration 20:00-22:00
23-Mar OOPArt 20:00-22:00
24-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
25-Mar OOPArt 20:00-22:00
26-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
27-Mar OOPArt 20:00-22:00
28-Mar Collaboration 11:00-13:00
28-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
29-Mar Collaboration 11:00-13:00
29-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00
30-Mar OOPArt 20:00-22:00
31-Mar Collaboration - The Rapper 20:00-22:00

--------------------------------------------

ล็อคอินประจำเดือนมีนาคม 2020 !

<td style="border

No. Date Detail
1 1-Mar Weekend
10:30 - 12:30 - Regular Character Draw x2
14:30 - 16:30 - Hero Piece Draw Token x2
18:30 - 20:30 - Regular OOPArts Draw x2
2 2-Mar 11:30 - 13:30 - Gold x4000
18:30 - 20:30 - Enhance ManB x1
3 3-Mar 11:30 - 13:30 - Gold x4000
18:30 - 20:30 - Enhance Anvil - Advanced x1
4 4-Mar 11:30 - 13:30 - Gold x4000
18:30 - 20:30 - Enhance ManB x1
5 5-Mar 11:30 - 13:30 - Gold x4000
18:30 - 20:30 - Enhance Anvil - Advanced x1
6 6-Mar 11:30 - 13:30 - Gold x4000
18:30 - 20:30 - Enhance ManB x1
7 7-Mar Weekend
10:30 - 12:30 - Regular Character Draw x2
14:30 - 16:30 - Hero Piece Draw Token x2
18:30 - 20:30 - Regular OOPArts Draw x2
8 8-Mar Weekend
10:30 - 12:30 - Regular Character Draw x2
14:30 - 16:30 - Hero Piece Draw Token x2
18:30 - 20:30 - Regular OOPArts Draw x2
9 9-Mar 11:30 - 13:30 - Gold x4000
18:30 - 20:30 - Enhance ManB x1
10 10-Mar 11:30 - 13:30 - Gold x4000
18:30 - 20:30 - Enhance Anvil - Advanced x1