หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

กล่องเครื่องเพชรของ มูซากแห่งมาลีที่ 1
เครื่องราง : ทั้งหมด
เดินทางมาที่แหล่งท่องเที่ยวของฉัน หลังจ่ายค่าผ่านทาง จะทําลายอาคาร (โอกาส 18 %)

สัญลักษณ์ของครอบครัวมาโธรี คุณน่าจะลองหามันดูนะ

พลอยเพอริโดธรรมดา - วันพฤหัสบดี

อาการได้รับ:
แดนลี้ลับ-อารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่

เป็นวัสดุที่หลอมละลายเครื่องรางเกรด A สามารถค้นหาสิ่งที่ได้จากการท่องเที่ยว ในแดนลี้ลับของอารยธรรมที่หายไป