หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

กิจกรรม : ใช้จ่าย Gem

มาเร็วว เศรษฐีสายช้อปทั้งหลาย เพียงใช้จ่ายเพชรในเกมเศรษฐี เมื่อครบตามจำนวน รับของรางวัลไปกันเลยฟรีๆ

 

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 23.59 น.

 

รายละเอียดกิจกรรม

ใช้เพชรตามจำนวนเพื่อรับรางวัลพิเศษเงื่อนไข

สามารถรับรางวัลได้ วันละ 1 ครั้งเท่านั้น