หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

กิจกรรม : กิจกรรมปั่นแรงค์ทุกวัน รับทุกวัน

เข้าเล่นเกมเศรษฐีในโหมด PVP แบบใดก็ได้ ครบตามจำนวน ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ก็รับรางวัลไปเลย

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม

- เข้าเล่นโหมด PVP แบบใดก็ได้

- ได้รับรางวัลแค่วันละ 1 ครั้งตามเงื่อนไข

ของรางวัล
เงื่อนไข

สามารถรับรางวัลได้ วันละ 1 ครั้งเท่านั้น