หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

กิจกรรม : Give is Get

มาส่งของขวัญให้เพื่อนกันเถอะ เพียงเข้าในเกมเศรษฐี  และไปที่หน้าต่างเพื่อน แล้วทำการส่งลูกโป่งให้เพื่อนผู้รับได้ลูกโป่ง ผู้ส่งก็ได้เช่นกัน เพื่อนเยอะก็ส่งได้เยอะ!

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 23.59 น.

 

รายละเอียดกิจกรรม

- ส่งบอลลูนให้เพื่อน

- รับบอลลูนคืนจากระบบ ตามจำนวนที่ส่ง

ของรางวัล

 

จำนวนเพื่อนสูงสุด 40 คน รับบอลลูนมากถึง 60 บอลลูน

ส่ง 10 บอลลูน ได้รับ 10 บอลลูน

ส่ง 20 บอลลูน ได้รับเพิ่มอีก 15 บอลลูน (รวมเป็น 25 บอลลูน)

ส่ง 30 บอลลูน ได้รับเพิ่มอีก 15 บอลลูน (รวมเป็น 40 บอลลูน)

ส่ง 40 บอลลูน ได้รับเพิ่มอีก 20 บอลลูน (รวมเป็น 60 บอลลูน)

 

เงื่อนไข

สามารถรับรางวัลได้ วันละ 1 ครั้งเท่านั้น (สูงสุด 60 บอลลูน)