หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น คู่มือเกม

กิจกรรม : เข้าร่วม PVP รับรางวัล!

เข้าเล่นในโหมด PVP ตามจำนวน ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ก็รับรางวัลไปเลย

 

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน  2561 เวลา 23.00 น.

 

รายละเอียดกิจกรรม

- เข้าเล่นโหมด PVP

- ได้รับรางวัลแค่วันละ 1 ครั้งตามเงื่อนไข

 

ของรางวัล