เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

  • เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

    เช็คเงื่อนไขเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลอนุมัติง่ายได้เงินเร็ว

    รายได้: 6,000 บาทขึ้นไป

    อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 25% ต่อปี

    อายุผู้กู้: ระหว่าง 17-70 ปี

เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลต่างจากสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารอย่างไร?

หากนำรายละเอียดของเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลมาเปรียบเทียบกับสินเชื่อบุคคลธนาคารพาณิชย์ปี 2565 จะเห็นข้อแตกต่างหลายอย่างชัดเจน อย่างแรกคือเฮงลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลดูยืดหยุ่นในเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อมากกว่า เพราะเพียงแค่ผู้สมัครมีรายได้ต่อเดือนเพียง 6000 บาทก็กู้เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลได้แล้ว นอกจากนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งยังไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกันและใช้เอกสารลงทะเบียนน้อยมาก ในส่วนของการผ่อนชำระนั้น ผู้สมัครเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลสามารถแบ่งชำระเป็น 12 งวด 18 งวด 24 งวด หรือ 36 งวดก็ได้ ที่น่าสนใจคือหากเราผ่อนดอกเบี้ยสม่ำเสมอจนมีเครดิตที่ดีก็สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้ 

แต่อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลจะเสียเปรียบธนาคารคือวงเงินอาจจะน้อยกว่าสินเชื่อบุคคลจากธนาคาร ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทเฮงลิสซิ่งไม่ได้มีสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทสินเชื่อธุรกิจที่ให้วงเงินจำนวนมากเหมือนกับธนาคารอีกด้วย แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีรายได้มาก และไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้น สำหรับปี 2022 กล่าวได้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่เหมาะสมกับท่าน

 

ต้องการกู้เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล ปี 2565 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

สำหรับปี 2565 เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลยังคงยึดหลักเกณ์เดิมนั่นคือผู้ลงทะเบียนต้องเป็นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 17-70 ปี มีรายได้ประจำ 6000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีอายุงานอย่างน้อย 4 เดือน ที่อยู่อาศัยหร่อสถานที่ทำงานต้องไม่ห่างไกลจากบริษัทเฮงลิสซิ่งเกิน 30 กิโลเมตร และผู้สมัครเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลมีสินเชื่อภายใต้กำกับได้ไม่เกิน 3 แห่ง ในเบื้องต้น เราสามารถขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์เฮงลิสซิ่ง จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปที่สาขา หลายคนที่ไม่เคยใช้บริการเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลมาก่อนคงอดสงสัยไม่ได้ว่าเฮงลิสซิ่งผ่านง่ายไหม? ตอบได้เลยว่าเฮงลิสซิ่งอนุมัติผ่านง่ายมาก เพราะบริษัทค่อนข้างให้ความสำคัญกับลูกค้าระดับรากหญ้าที่มีรายได้น้อยรวมถึงไม่สามารถขอกู้กับธนาคารได้ ผู้ที่สนใจอาจจะลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์บริษัทหรืออ่านรีวิวผ่านทางเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล pantip ได้เช่นกัน

 

เอกสารสำคัญในการสมัครเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลปี 2022

เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อเฮงลิสซิ่งเป็นบริการเงินกู้ส่วนบุคคลที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ง่าย เพราะเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครลงทะเบียนที่ยืดหยุ่นกว่าสถาบันการเงินทั่วไป สำหรับใครที่อยากขอสินเชื่อในปี 2022 สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมาคือเอกสารดังต่อไปนี้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือเอกสาร statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หากใครเคยผ่านการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาก่อนให้นำสำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาด้วย อาจกล่าวได้ว่าเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลเป็นอีกหนึ่งแหล่งเงินทุนสำหรับคนที่กู้ธนาคารไม่ผ่านหรือมีรายได้ต่อเดือนน้อยเกินไป เพราะเท่าที่ทราบมาธนาคารส่วนมากกำหนดรายได้ผู้สมัครประมาณ 10000-15000 บาทขึ้นไป ทำให้คนที่มีรายได้น้อยกว่านี้ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อบุคคลธนาคาร นั่นจึงทำให้บางคนในกลุ่มดังกล่าวมาใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งแทนนั่นเองในปี 2022 นี้


ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย